Formuláre


A1 (bývalý formulár E 101, E 103)

A1 (bývalý formulár E 101, E 103)

 • Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EU – napríklad ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.
 • Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia, v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

Objednať formulár

S1 (bývalý formulár E 106, E 109 ako aj E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

S1 (bývalý formulár E 106, E 109 ako aj E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

 • Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú vyslaní pracovníci, cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.
 • Ak potrebujete informácie o relevantnej inštitúcii, ktorá vydáva formulár S1, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu.
  Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

S2 (bývalý formulár E 112)

S2 (bývalý formulár E 112)

 • Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.
 • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa.
  Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

S3

S3

 • Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.
 • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa.
  Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej ste pracovali ako cezhraničný pracovník.

U1 (bývalý formulár E 301)

U1 (bývalý formulár E 301)

 • Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.
 • Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.
  Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.

U2 (bývalý formulár E 303)

U2 (bývalý formulár E 303)

 • Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ.
 • Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.
  Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

U3

U3

 • Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok.
 • Formulár vydáva úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2.

DA1 (bývalý formulár E 123)

DA1 (bývalý formulár E 123)

 • Oprávňuje vás na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ.
 • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa. Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

P1

P1

 • Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EU, v ktorých ste požiadali starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok.
 • Formulár vydáva orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok.
  Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

 

VAŠE OTÁZKY

V krajine, do ktorej ma vyslal môj zamestnávateľ, zarábajú všetci moji kolegovia minimálnu mzdu. Mám na ňu takisto nárok?

V krajine, do ktorej ma vyslal môj zamestnávateľ, zarábajú všetci moji kolegovia minimálnu mzdu. Mám na ňu takisto nárok?

ÁNO — počas celého obdobia vášho vyslania v krajine má váš zamestnávateľ povinnosť dodržiavať základné pravidlá ochrany zamestnancov danej krajiny. Ide napríklad o minimálnu mzdu, pracovný čas, minimálnu dĺžku odpočinku atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, kontaktujte styčný úrad pre vyslaných pracovníkov predmetnej krajiny.

Ďalšie otázky a odpovede si prečítate ak ste zaregistrovaní

(obsah článku vidia všetci tí, kt. si vytvorili účet na našej stránke)

Trusted partners


Spoločnosť

 • Kontakt
 • Kariéra
 • Náš Team
 • Protikorupčná politika
 • Charita
 • Podnety

SLužby

 • Práca na slovensku
 • Práca v zahraničí
 • Hot Jobs
 • Vytvor si svoj profil
 • Prihlásenie na konkurz
 • FAQ

Technológie

 • Startup
 • Blockchain
 • Software
 • Technologies
 • Websites
 • Marketing

Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.

COPYRIGHT © 2000-2021 CONCORDIA Agency, s.r.o. All Rights Reserved