fbpx

Formuláre


 • A1 (bývalý formulár E 101, E 103)

  A1 (bývalý formulár E 101, E 103)

  • Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EU – napríklad ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.
  • Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia, v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

  Objednať formulár
 • S1 (bývalý formulár E 106, E 109 ako aj E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

  S1 (bývalý formulár E 106, E 109 ako aj E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

  • Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú vyslaní pracovníci, cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.
  • Ak potrebujete informácie o relevantnej inštitúcii, ktorá vydáva formulár S1, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu.
   Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.
 • S2 (bývalý formulár E 112)

  S2 (bývalý formulár E 112)

  • Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.
  • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa.
   Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.
 • S3

  S3

  • Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.
  • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa.
   Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej ste pracovali ako cezhraničný pracovník.
 • U1 (bývalý formulár E 301)

  U1 (bývalý formulár E 301)

  • Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.
  • Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.
   Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.
 • U2 (bývalý formulár E 303)

  U2 (bývalý formulár E 303)

  • Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ.
  • Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.
   Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.
 • U3

  U3

  • Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok.
  • Formulár vydáva úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2.
 • DA1 (bývalý formulár E 123)

  DA1 (bývalý formulár E 123)

  • Oprávňuje vás na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ.
  • Formulár vydáva zdravotná poisťovňa. Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.
 • P1

  P1

  • Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EU, v ktorých ste požiadali starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok.
  • Formulár vydáva orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok.
   Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

 

VAŠE OTÁZKY

Ďalšie otázky a odpovede si prečítate ak ste zaregistrovaní

(obsah článku vidia všetci tí, kt. si vytvorili účet na našej stránke)

Trusted partners


Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.
COPYRIGHT © 2000-2022 CONCORDIA Agency, s.r.o. All Rights Reserved