fbpx

zelené EKO PROJEKTY

zelené EKO PROJEKTY

Najväčšou hrozbou pre našu planétu je presvedčenie, že ju zachráni niekto iný.

Robert Swan, 1956

Premýšľali ste niekedy o tom, že sa ako dobrovoľníci zapojíte do nejakého lokálneho projektu na ochranu prírody? Je to skvelá príležitosť byť viac v kontakte s prírodou a získať skúsenosť a navyšše spoznáte nových skvelých ľudí. Často je to práve nevedomosť, že v živote nedokážeme zlepšiť veci a posunúť sa ďalej. Takto je to aj s ochranou planéty a prírody. Niekedy narábame s planétou, akoby sme vedeli, že máme ďalšiu náhradnú. Nie je to tak! Žiadna iná planéta tu nie je.

Budem citovať teraz neznámeho autora: „Keby sa prostredníctvom stomov dal šíriť Wifi signál, vysadili by sme ich toľko, že by sme pravdepodobne zachránili planétu. Škoda, že len produkujú kyslík, ktorým dýchame.“ Opäť by som rada poukázala na vedomosť skutočností v prítomnom okamihu. Ak máme vzdelanie, ovládame fakty zo základných vied už na základnej škole a vieme spracovávať tieto vedomosti a implementovať ich do praxe a vidíme veci ako „big picture“, tak nám je úplne jasné, kde s planétou spejeme. Edukácia detí aj dospelých je jeden z najdôležitejších elementov. V živote dieťatka sa formuje veľmi veľa veci a keď dieťa učíme starostlivosti o súrodenca, chorého starého rodiča, starať sa o zvieratká, sadiť kvietky, formujeme u svojich detí jednu z ciest akou budu prispievať planéte. Tieto tri kategórie: zvieratá, príroda a ľudia nám údavajú smer, ktorým sa v živote uberieme, či už formou krúžkov, vzdelania, neskôr práce alebo ako hobby v zmysle psychohygieny. Sú detičky, ktoré sa tešia, že sadia od malička, alebo sa starajú o malé bábätká, alebo mačiatka či kačičky. Podporte deti týmito aktivitami, aby ste im pomohli násť smer v jednej z troch kategórii, aby s láskou v srdci mali v sebe ľudskosť, ktorá raz zachráni svet a napraví to, čo tie naše generácie doteraz spôsobili. 

Na svete je dostatok zdrojov pre naplnenie potrieb človeka, nie však pre jeho chamtivosť.
Mahátma Gándhi (1869 – 1948)

STE AKO ŽABA?

Jedna z veľkých otázok v diskusii o klimatickej zmene:

Sú ľudia chytrejší ako žaby v hrnci? Ak dáte žabu do hrnca s vodou a pomaly ju budete zohrievať, nevyskočí. Namiesto toho si bude užívať teplý kúpeľ, kým sa neuvarí.

Zdá sa, že my ľudia sme rovnakí.

Jeff Goodell

Naše eko projekty

Keď vyschne posledný strom, voda v poslednej rieke bude otrávená a vylovíme poslednú rybu, až potom si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť.

Indiánska múdrosť

Už niekoľko rokov participujeme na projektoch charitatívneho charakteru pomoci ľuďom, zvieratám a prírode. Uvítame všetkých dobrovoľníkov so záujmom pridať sa k nám :)

Čoskoro vám prinesieme niekoľko nových projektov, o ktoré sa s radosťou podelíme s Vami.

Na tejto stránke máme naších partnerov, ktorých činnosť je neskutočne úžasná a chválihodná. Ďakujeme za podporu pre všetky projekty! ĎAKUJEME :)

Ak by sme využívali všetky zdroje produktívne a vzali si k srdcu skúsenosti z energetickej krízy,
v budúcnosti by sme museli čeliť iba … nekonečnému množstvu možností.

Vtedy by sa problémy, pred ktorými budeme stáť, nebrali ako hrozby, ale ako príležitosť na zmenu v prospech všetkých živých tvorov.

L. Hunter Lovins a Amorz B. Lovins

Worldview impact

Sadíme stromy
VÍZIA A POSLANIE

Víziou Worldview Impact je vytvoriť udržateľnú spoločnosť pre udržateľnú budúcnosť. Tým, že vaše zelené investície porastú, v projektoch, ktoré zmierňujú klimatické zmeny na miestnej úrovni, budeme svedkami vytvárania trvalo udržateľného živobytia pre chudobných a zníženia chudoby.

Ide o trojitú misiu
  1. Ochrana životného prostredia a biodiverzity prostredníctvom zmierňovania klimatických zmien.
  2. Umožnenie miestneho hospodárskeho rastu prostredníctvom vytvorenia udržateľného živobytia pre chudobných.
  3. Podpora sociálneho rozvoja prostredníctvom iniciatív na znižovanie chudoby
Cieľ

Cieľom Worldview Impact je investovať do zelených obchodných príležitostí na komunitnej úrovni v Meghalaya. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní vidieckym ľuďom žijúcim vo vidieckych oblastiach aktívne sa zúčastňovať na projektoch zmierňovania klimatických zmien, kompenzovať emisie uhlíka výsadbou kaučukovníkov a inými relevantnými aktivitami, doplnené obnoviteľnou energiou na podporu trvalo udržateľného ekologického poľnohospodárstva a lesníctva. Pri plnení globálnych environmentálnych, sociálnych, ekonomických a rozvojových cieľov existuje naliehavá potreba nových inovácií.

Projekt farming

Medzi naše produkty patria organické ananásy a pomaranče, ktoré sme vysadili na mieste agrolesníckeho projektu. Budeme tiež produkovať organický džungľový med z projektu včelárstva, ktorý bol integrovaný do plantáže na výrobu medu s príchuťou ananásu a pomaranča. Vytvárame projekt eko dediny, ktorý bude integrovaný na kopci s nádherným výhľadom na miesto projektu, aby sme generovali príjmy z eko a agroturistiky. Konečne kaučukovníky, ktoré sme vysadili, budú v roku 2018 naozaj na čapovanie na výrobu dymovej gumy.

Projekt Kaučukovníky

Výhody obchodovania s uhlíkom zvyšujú ekonomický potenciál pri zakladaní komunitných lesov v kombinácii s produkciou potravín v prospech životného prostredia a marginalizovaných kmeňových spoločenstiev. Nový systém pestovania viacerých plodín, ktorý naši poľnohospodárski experti vyvinuli, kde sa medzi kaučukovníky vysádzajú iné potravinárske plodiny, ako napríklad ananás, sa teraz replikujú v iných projektoch. Rôzne druhy orchideí budú pripevnené k hornej časti kaučukovníkov, pretože poklepanie sa vykonáva iba od 5 stôp a nižšie. Tieto tropické kvety dokonale rastú na kaučukovníkoch.

Worldview Impact zaviedol nákladovo efektívny agrolesnícky model pre replikáciu vo veľkom meradle s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v dlhodobom horizonte. India je našou prvou pilotnou krajinou, v ktorej agrolesnícky projekt poskytol udržateľné živobytie asi 50 rodinám žijúcim v okolí projektu vo vidieckych a odľahlých častiach Meghalaya. Okrem toho je naším cieľom vytvoriť pridanú hodnotu pre suroviny z kaučukovníka. Patrí medzi ne výroba zdravotníckych rukavíc a iných máčaných produktov, čo ešte viac zvýši ekonomický prínos projektu pre miestne obyvateľstvo, ako aj pre investorov.

Projekt Mangrovníky

Mangrovníkové lesy tvoria dôležité ekosystémy v tropických a subtropických oblastiach. Stabilizujú pobrežie a znižujú eróziu spôsobenú búrkami, prúdmi, vlnami a prílivom. Koreňové systémy mangrovov sú domovom mnohých druhov organizmov. Mangrovníkové lesy tiež zadržiavajú veľké množstvo uhlíka.

Mangrovové lesy, ktoré sa rozprestierajú na rozhraní pevniny a mora, predstavujú dva svety. Ich konáre poskytujú domovy pre jašterice, hady a hniezdiace vtáky, zatiaľ čo ich korene, keď sú ponorené, sa stávajú ochrannými škôlkami pre mláďatá rýb a útočiskom pre morské cicavce.

Mangrovy tiež poskytujú množstvo výhod pre pobrežné ľudské komunity. Pôsobia ako búrkové bariéry, ktoré chránia vnútrozemské oblasti pred záplavami a eróziou tým, že rozptyľujú energiu veľkých vĺn. Pomáhajú filtrovať riečnu vodu od znečisťujúcich látok a zachytávať prebytočný sediment predtým, ako sa dostane do oceánu. Ich úloha ako rybárskych škôlok môže mať veľký vplyv na miestne hospodárstva a produkciu potravín.

FOUNDATION

Dr. Bremley Lyngdoh je profesionál v oblasti klimatických zmien a trvalo udržateľného rozvoja s viac ako 20-ročnými skúsenosťami s prácou s vládami, mimovládnymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom, ktorý rozvíja množstvo inovatívnych projektov v Ázii, Afrike a Južnej Amerike zameraných na produkciu ekologicky šetrných a ekonomicky životaschopné činnosti, ktoré priamo prispievajú k znižovaniu vidieckej chudoby a vytváraniu produktívneho udržateľného živobytia pre zraniteľné miestne komunity. Bremley má všetky relevantné skúsenosti v oblasti zdrojov a vývoja projektov. Jeho sila spočíva v budovaní strategických partnerstiev s rôznymi vládnymi agentúrami, mimovládnymi organizáciami a multilaterálnymi rozvojovými agentúrami. Prostredníctvom svojich predchádzajúcich úloh v rámci spolupráce s OSN a Svetovou bankou v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike získal odborné znalosti v oblasti efektívneho monitorovania a hodnotenia programov v teréne. Bremley vyvinula projekty týkajúce sa prispôsobenia sa zmene klímy, integrovaného agrolesníctva, udržateľného cestovného ruchu a obnoviteľnej energie.

Hráme úlohu staviteľa mostov. Budujeme mosty, ktoré spájajú darcov a ovplyvňujú investorov s projektmi, ktoré sa snažia nájsť zdroje na riešenie klimatických zmien a udržateľnosti.

Spolupracujeme s oboma stranami, aby sme pomohli obnoviť rovnováhu na Zemi. Vďaka našej skupine odborníkov, vášni pre technológie, spolupráci a transparentnosti sa nám za 13 rokov podarilo dodať 27 projektov.

Naším snom je znížiť nedostatok zdrojov a poskytnúť inovatívne riešenia na obnovu ekosystémov. Existujeme preto, aby sme zlepšili životné podmienky ľudí v rozvojových krajinách.

BLUE WORLD INSTITUTE

Chránime Delfínov a Korytnačky
O nás
Inštitút modrého sveta pre výskum a ochranu morí bol založený v roku 1999. Inštitút modrého sveta je nezávislá nezisková organizácia založená so zámerom vykonávať vedecký výskum a ochranu morského prostredia, ako aj vzdelávacie aktivity s dôrazom na na Jadranskom mori a širšom Stredozemnom mori. Naše tri hlavné programy – výskum, vzdelávanie a ochrana – poskytujú rámec na realizáciu viacerých projektov zameraných na prehĺbenie pochopenia morského prostredia, jeho vlajkových druhov a účasti verejnosti na ich ochrane.
výskum
Hlavným vedeckým výskumným záujmom Inštitútu modrého sveta je štúdium delfínov skákavých (Tursiops truncatus) v Jadranskom mori, realizované prostredníctvom projektu Adriatic Dolphin Project (ADP). ADP, ktorá sa začala v roku 1987, je teraz najdlhšie prebiehajúcou štúdiou populácie delfínov skákavých v Stredozemnom mori a jednou z najdlhších na svete. Je uznávaný ako príklad osvedčených postupov, čo sa odráža v medzinárodnej spolupráci, ktorú vytvoril. Inštitút modrého sveta v priebehu rokov využíva široké spektrum výskumných metód na zvýšenie vedeckých poznatkov o ekológii morského prostredia Jadranského mora a o antropogénnom vplyve na zdravie oceánov. Pozrite si nižšie uvedené časti, kde sa dozviete viac o konkrétnych metódach výskumu. Inštitút Modrého sveta rozšíril rozsah svojho výskumu o ďalšie druhy (napríklad morské korytnačky a žraloky), ďalšie témy (napríklad chránené morské oblasti a námorné priestorové plánovanie), nové lokality (napríklad Vis, Murter, Taliansko, Čierna Hora a Albánsko) a partneri, s ktorými spolupracujeme.
Vzdelávanie
Naše vzdelávacie programy sú vyvinuté s cieľom sprístupniť výsledky nášho vedeckého výskumu verejnosti a prispieť k lepšiemu pochopeniu biológie morských stavovcov a ekológie morských ekosystémov vo všeobecnosti. Vzdelávacie aktivity sa začali iniciáciou prvého Dňa delfínov, ktorý sa konal vo Veľkom Lošinji v auguste 1993. Oslava dňa delfínov je tradíciou, ktorá pokračuje a odvtedy si ju osvojili organizácie v iných stredomorských krajinách, ale náš vzdelávací program sa značne diverzifikoval a teraz pokrýva všetky vekové kategórie, pôvod a aj záujmové skupiny.
Naše projekty
Je úžasné, že projekt Adriatic Dolphin Project beží už 30 rokov a sme hrdí na to, že sme od formálneho spustenia Inštitútu modrého sveta v roku 1999 mohli založiť niekoľko ďalších profesionálnych programov v oblasti vzdelávania, vedy a ochrany prírody. svojou prácou poskytujeme jedinečnú úlohu v regióne, dlhodobú víziu ochrany ikonických morských druhov a životného prostredia ako celku. Naša práca má hmatateľný a merateľný vplyv; tu sú niektoré z míľnikov v prebiehajúcej úlohe, ktorá nebude nikdy dokončená.
Náš vplyv
Je úžasné, že projekt Adriatic Dolphin Project beží už 30 rokov a sme hrdí na to, že sme od formálneho spustenia Inštitútu modrého sveta v roku 1999 mohli založiť niekoľko ďalších profesionálnych programov v oblasti vzdelávania, vedy a ochrany prírody. svojou prácou poskytujeme jedinečnú úlohu v regióne, dlhodobú víziu ochrany ikonických morských druhov a životného prostredia ako celku. Naša práca má hmatateľný a merateľný vplyv; tu sú niektoré z míľnikov v prebiehajúcej úlohe, ktorá nebude nikdy dokončená.

Poradenstvo pre ženy v zelených projektoch

  • ekonomické
  • marketingové

  • projektové
  • implementačné

  • webové
  • enviromentálne
spoločne to dokážeme

Máte záujem
s nami 
spolupracovať
na projekte? Napíšte nám

Kontakt
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
napíšte nám