fbpx

Charita

CHARITATÍVNA ORGANIZÁCIA

Projekt vznikol v rámci aktivít v CONCORDIA Agency na podporu a integrácie chorých detí medzi zdravé deti. Cieľom organizácie sú aktivity na podporu detí s postihnutím, s downovým syndrómom, talentované deti s autizmom, všetky deti a rodiny, ktoré potrebujú pomoc na ceste v rozvíjaní svojho talentu a radosti zo života.

Organizujeme rôzne aktivity cez školský rok, sviatky ako sú charitatívne koncerty, výchovné koncerty, pečenie, tvorivé dielne, výstavy, … .

Ostaté aktivity:

  • Zbezpečenie pomôcok do školy
  • Pokryť náklady mentorov či zabezpečiť návštevy centier voľného času alebo ZUŠ
  • Podpora detí prostredníctvom štipendijného programu
  • Dobrovoľnícka práca pri aktivitách v nemocniciach a pri koncertoch

Možnosti podpory:

  • Jednorázový dar online
  • Dlhodobá spolupráca
  • Podpora detí na diaľku v dlhodobej spolupráci
  • Aktívna účasť a pomoc pri aktivitách
  • 2 % daní
  • Kryptomeny

ĎAKUJEME za akúkoľvek pomoc a podporu!

Zapojte sa k nám do projektu.
Pomôžte nám robiť dobré veci.
Chcem byť darcom.

Chcem sa pridať.

Trusted partners


Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.