fbpx

Ekoprojekty, Ekoolympiada

01/03/2023

Organizátorom Ekoolympiády je o.z. Planet Lover.

Venuje sa vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Snažíme sa edukovať študentov, s cieľom apelovať cez nich na rodičov, kamarátov a učiteľov. Motivovať ich, aby sa zapojili a menili svoje komunity. Vymýšľame rôzne aktivity, do ktorých zapájame aj firmy a dospelých ľudí. Vedieme mladých k dobrovoľníctvu vrámci ochrany životného prostredia. Odborným garantom projektu je famózna vedkyňa RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.

Využívame aj sociálne siete, kde prinášame denne zaujímavé informácie zo životného prostredia, ako sú inovácie v podnikaní, ktoré prinášajú fantastické nové moduly na zelené podnikanie. Okrem toho sa snažíme prinášať novinky spomedzi EKO organizácií, ktoré ponúkajú možnosti ako sa zapojiť do ochrany životného prostredia. Poukazujeme tu na jednoduché kroky, ktoré môže urobiť každý z nás v bežnom dennom živote. Drobnosti ako napr. nekupovať vodu vo fľaši, dať si 2 dni bez mäsa, vziať si na nákup vlastnú tašku, alebo ísť do práce autobusom alebo na bicykli, alebo aj zdielať info o petíciách na ochranu prírody, resp. voliť zodpovedné strany, ktoré majú chuť tieto zmeny robiť, majú obrovský dopad na stav životného prostredia.

Zakladateľkou združenia je Alexandra Madrová, celý život sa aktívne venuje ochrane zvierat a prírody, ako dobrovoľník a aktivista.

Od založenia združenia sa primárne venuje vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia.

Vďaka spolupráci Planet Lover so Slovenským olympijským a športovým výborom sa do podujatia zapojili aj známi olympionici, ktorí sú ambasádormi vzdelávacieho projektu. Uvedomujú si vážnosť situácie v súvislosti s klimatickou zmenou, preto sa rozhodli podporiť vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia.

Trusted partners


Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.