fbpx

Kurzarbeit na slovensku

11/02/2022

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, aby zamestnávatelia prostredníctvom e-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov. Od typu právneho vzťahu je odvodená aj zmena pri platení poistného do Sociálnej poisťovne a financovanie podpory v čase skrátenej práce.

POZOR! Pravdepodobne sa budú meniť sumy stravného. Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa predkladá na základe § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 ods. 1 predmetného zákona. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 16/2022 V. v. zrušil dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa, ktoré bolo ustanovené vyhláškou č. 4/2022 V. v. S účinnosťou od 5. februára 2022 sa zrušuje povinnosť zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancom v režime OTP.

Zdroj: VERLAG DASHÖFER

Trusted partners


Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.