fbpx

Veterná a slnečná námorná energia?

04/02/2022

Vývoj a inovácie nenechávajú na seba dlho čakať. Riešenia obnoviteľnej energie pre prepravu s nulovými emisiami?

Od malých rekreačných plavidiel a trajektov až po veľké supertankery, neobmedzenú energiu vetra a slnka možno využiť na pomoc lodiam, a tým znížiť spotrebu paliva, emisie skleníkových plynov (GHG) a škodlivé výfukové emisie.

Pomocou rôznych technológií vrátane patentovaného Aquarius MRE, Eco Marine Power (EMP) spolupracuje s majiteľmi lodí, lodnými linkami, správcami lodí a lodenicami na riešeniach pre nové alebo existujúce plavidlá, ktoré týmto lodiam pomôžu využívať najnovšie technológie. sila obnoviteľnej energie.

Niektoré ideálne aplikácie na využitie veternej a slnečnej energie zahŕňajú výletné člny, turistické katamarány, rybárske plavidlá, podporné plavidlá na mori, prieskumné lode, ropné tankery, nákladné lode, RoRo lode, hliadkové plavidlá a osobné trajekty.

Systémy obnoviteľnej energie nielenže znižujú spotrebu paliva, ale môžu tiež efektívne zvýšiť prevádzkový dosah plavidiel – ideálne napríklad pre pobrežnú stráž, výskumné a prieskumné lode.
Aquarius MRE (Marine Renewable Energy) a ďalšie technológie vyvinuté spoločnosťou EMP pomôžu posunúť lodnú dopravu smerom k ekologickejšej budúcnosti a prispejú ku globálnemu zníženiu emisií škodlivých plynov zo svetových lodných flotíl.

Technológie EMP budú zohrávať dôležitú úlohu pri pomoci lodeniciam splniť požiadavky indexu energetickej účinnosti (EEDI) a majitelia lodí dodržiavať predpisy na zníženie znečistenia.
Morské solárne energetické systémy
Morské solárne energetické systémy môžu byť inštalované na veľkých lodiach, ako sú lode na prepravu áut, objemové lode, osobné trajekty a ropné tankery, ako aj na menšie lode, ako sú trajekty, riečne lode a rekreačné plavidlá.

Integrovaný námorný solárny systém EMP, známy ako Aquarius Marine Solar Power alebo Aquarius MSP, zahŕňa spoľahlivý počítačový riadiaci a monitorovací systém známy ako Aquarius Management & Automation System (MAS), vysokovýkonnú batériu, MPPT regulátory nabíjania a námorné triedy solárnych panelov. Tento integrovaný systém možno použiť na poskytovanie jednosmerného alebo striedavého prúdu pre loď alebo plavidlo. Aquarius MAS je nákladovo efektívna platforma na spracovanie alarmov, monitorovanie výkonu a zaznamenávanie údajov vhodná pre širokú škálu lodí. Systém je založený na typovo schválenom záznamníku údajov.
Lode sa stávajú zelenými nie len na zaoceánskych ale aj na riečnych lodiach. Čoskoro prinášame novinky na trhu ?

Budete patriť medzi prvých, kt sa dozvedia prevratné veci na trhu!

Trusted partners


Prihláste sa

Môj VIP účet v CONCORDII
Na to aby ste sa mohli registrovať, musíte mať povolené cookies.